Stress på jobbet – tredje afsnit

Stress på jobbet – Sådan kan du forebygge stress på arbejdspladsen.

Disse signaler skal du være opmærksom på – og dette bør du foretage dig

I de to foregående afsnit har vi været igennem årsagerne til stress på jobbet samt arbejdsgiverens ansvar for stress – og i dette afsnit ser vi på, hvordan såvel medarbejdere som arbejdsgivere kan forebygge stress på arbejdspladsen.


Planlægning og medindflydelse

Som nævnt i afsnit 1 er mangelfuld planlægning og underkendelse af medarbejderne blandt hovedårsagerne til stress på jobbet. Når beslutninger træffes hen over hovedet på medarbejderne, kan de føle sig sat udenfor indflydelse og dermed magtesløse. Og når planlægningen som følge deraf kommer til at virke som et diktat, vil medarbejderen typisk ikke føle, at der er tillid til, at vedkommende kan lægge strategier for sit eget arbejde. Udbrændthed, stresssymptomer og depression er typiske følgesvende, når det handler om et dårligt psykisk arbejdsmiljø som følge af elendig ledelse.

Derfor er det vigtigt at tage medarbejderen med på råd, når der skal planlægges tiltag, som involverer hans arbejdsområde. Vedkommende er som regel blevet ansat på baggrund af visse kompetencer, erfaringer og andre kvalifikationer, og vil kunne bidrage positivt i planlægningssammenhæng – hvis man som chef vel at mærke har en forståelse for, hvordan man udnytter sine medarbejderes ressourcer.

Hvis du oplever stress på arbejdspladsen, skal du gøre noget ved det omgående - det nytter intet at lade stå til
Stress på arbejdspladsen opstår ofte, når forventningerne til medarbejderens præstation ikke svarer overens med medarbejderens egne målsætninger

Lyt til medarbejderen for at forebygge stress på arbejdspladsen

En god chef vil være lydhør og konstruktiv. En dårlig chef vil altid hævde at vide bedst. Den gode chef vil være forstående overfor medarbejderens behov. Den dårlige chef vil sætte bundlinien først – og det er en taberstrategi. Den gode chef vil nemlig altid erkende, at medarbejderens velbefindende har direkte indflydelse på bundlinien.

Derfor er det vigtigt at lytte til medarbejderen og være imødekommende overfor hendes ønsker, uanset om det gælder indkøb af en fodskammel, tildeling af en personlig omsorgsdag, eller en omlægning af arbejdsproceduren i afdelingen. Hvis medarbejderen ikke føler, at hun bliver hørt, bliver arbejdspladsen til et fængsel.

Hav tillid til din chef

Som medarbejder er det vigtigt at have tillid til, at chefen vil een det bedste. Berøringangst overfor de, der står lidt højere i hierarkiet, fører ikke noget godt med sig i forbindelse med at forebygge stress på arbejdspladsen. Tag evt. selv kontakt til din foresatte og foreslå månedlige statusmøder, hvor I gennemgår fremdriften på diverse projekter sammen med dine oplevelser af arbejdspladsen som medarbejder. Vær åben og ærlig – og hvis du ikke oplever, at chefen responderer, er det på tide enten at skifte job, søge om forflyttelse, eller tage problemet op med den øvrige ledelse. Visse mennesker er ikke egnede til personaleansvar, men hvis der ikke bliver gjort noget ved problemet, får det lov at bestå.

I næste afsnit dykker vi ned i hvordan forholdet kolleger imellem kan afstedkomme eller forebygge stress på arbejdspladsen.

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *