Vi kigger på årsagerne til arbejdsrelateret stress og sammenhængen mellem stress og arbejde. Hvordan opstår stress på arbejdspladsen? Har arbejdsgiver et ansvar, når det handler om arbejdsrelateret stress – og hvad med kollegerne?

Når det handler om stress på arbejdspladsen spiller arbejdsmiljøet en stor rolle, såvel det fysiske som det psykiske. Hvordan forholder man sig som arbejdsgiver eller kollega, når man oplever mobning, udstødelse, sexchikane eller en grim tone på arbejdspladsen? Vi ser nærmere på de dynamikker, der kan fungere som udløsende faktorer for stress på jobbet: Dårlig trivsel, dårlig ledelse og voksenmobning er blandt de mange årsager til arbejdsrelateret stress.

Sexchikane medfører stress

Samtidig er det vigtigt at kigge på, hvordan arbejdsgivers håndtering af arbejdsforholdene foregår. Det er klart, at arbejdsrelteret stress ikke helt og holdent er den enkelte stressramtes ansvar – arbejdspladsen fungerer som en enhed, hvor hver enkelt del er afhængig af hverandre. Samtidig er medarbejderen sat i en situation, hvor hun måske skal løse nogle opgaver, som hun ikke føler sig tryg ved – men hun har ikke noget valg.

Her er det lederens ansvar at facilitere arbejdsopgaverne, så de er mulige at løse. Ellers kan der opstå diskrepanser, der kan føre til, at medarbejderen lægger sig syg med stress.

Kan man forebygge arbejdsrelateret stress ved at give sin virksomhed et sundhedstjek? Helt sikkert. Hvis man sørger for at stikke en finger i jorden og indarbejde en rutine med hyppige medarbejdersamtaler, kan man et langt stykke hen ad vejen sikre trivsel på arbejdspladsen, og måske forebygge stresssygemeldinger på sigt. Men det kan også være meget nyttigt at få professionel hjælp i form at rådgivning fra uvildig side.

Indlæg

Stress på jobbet – femte afsnit

De fleste af os har oplevet, at en ven eller kollega er blevet syg af stress og har måttet sygemelde sig i en længere periode. Som kollega eller arbejdsgiver kan det være hårdt at være vidne til at et menneske går ned med stress. Måske har der ikke været gjrt en forebyggende indsats – måske […]

Stress på jobbet – fjerde afsnit

Forholdet til dine kolleger spiller en stor rolle i forhold til trivsel på arbejdspladsen. Ligesom vi i det foregående afsnit konkluderede, at et godt tillidsforhold mellem arbejdsgiver og medarbejder betyder meget, er det også vigtigtigt, at du har et godt og ligeværdigt forhold til de mennesker, du tilbringer størstedelen af din vågne tid sammen med. […]

Stress på jobbet – tredje afsnit

I de to foregående afsnit har vi været igennem årsagerne til stress på jobbet samt arbejdsgiverens ansvar for stress – og i dette afsnit ser vi på, hvordan såvel medarbejdere som arbejdsgivere kan forebygge stress på arbejdspladsen.

Livsstilsforedrag på Skodsborg

Stress, alkohol og livsstil er emner, der går hånd i hånd. Læge Anne-Lene Schwartz og misbrugskonsulent Carl Christian Randow har i årevis gjort brug af hinandens gensidige kompetencer i behandling og forebyggelse af stress og misbrug af rusmidler. De vil, ved dette fælles arrangement, give et samlet bud på, hvordan du kan leve det gode […]

Stress på jobbet – andet afsnit

I forrige afsnit dykkede vi ned i hvorfor så stor en del af de dokumenterede tilfælde af stress blandt danskere i nyere tid har deres udspring i arbejdslivet. I dette afsnit vil vi gå videre med arbejdsgiverens ansvar for stress.

Stress på jobbet – første afsnit

I første afsnit af vores tema-føljeton om stress på jobbet vil vi dykke ned i årsagerne til arbejdsrelateret stress. Hvad er det, der sker, når vi bliver syge af stress som følge af et dårligt arbejdsmiljø – og hvad er egentlig et dårligt arbejdsmiljø?