Det første skridt på vejen til at få bugt med stress, er at kende de mest almindelige stresssymptomer. Hvis sygdommen opdages tidligt nok, kan en forebyggende indsats forhindre begyndende stress i at udvikle sig til trussel mod dit helbred. Kronisk stress kan være direkte livsfarligt, da det drejer sig om en længerevarende belastning på krop og sind. Stress slider dig så at sige op indefra.

Stresssymptomer

Det er vigtigt at være opmærksom på symptomer som hjertebanken, åndedrætsbesvær, koncentrationsbesvær, og søvnløshed gennem længere perioder. De kan nemlig være tegn på, at du er ved at udvikle farlig stress. Blandt andre vigtige advarselssignaler er problemer med fordøjelsen, angstlignende anfald af kortere eller længere varighed, nedsat sexlyst, manglende eller umådeholden appetit, og sågar modløshed eller let til middelsvær depression. Mennesker med begyndende stress vil iagttage ændringer i søvnmønster og i kostvaner. Kroppen, som er under spidsbelastning, vil sandsynligvis kræve flere kulhydrater i form af raffinerede kornprodukter og sukker (“hvid” mad), hvilket kun vil bidrage yderligere til problemerne.

Jeg har stresssymptomer – hvad gør jeg?

Ført og fremmest er det vigtigt at undgå at gå i panik – det siger næsten sig selv, at det kommer der ikke noget godt ud af!

Du kan selvfølgelig godt tage fat på dine symptomer eet for eet, hvis du har en fornemmelse af, at du godt kan håndtere dem på det stadie de er – nip it in the bud, så at sige. Det klogeste er dog at søge bistand fra en ekspert, så du er helt sikker på, at du får den rette vejledning, og ikke bare behandler dine stresssymptomer uden at komme til bunds. Med kyndig rådgivning og en plan tilrettelagt i samarbejde med en erfaren læge, kan du undgå at udvikle stress på længere sigt. Samtidig er du bedre rustet til selv at komme stress i forkøbet, hvis du har indgående kendskab til hvilke stresssymptomer, du udviser.

Indlæg

Livsstilsforedrag på Skodsborg

Stress, alkohol og livsstil er emner, der går hånd i hånd. Læge Anne-Lene Schwartz og misbrugskonsulent Carl Christian Randow har i årevis gjort brug af hinandens gensidige kompetencer i behandling og forebyggelse af stress og misbrug af rusmidler. De vil, ved dette fælles arrangement, give et samlet bud på, hvordan du kan leve det gode […]

Stress på jobbet – andet afsnit

I forrige afsnit dykkede vi ned i hvorfor så stor en del af de dokumenterede tilfælde af stress blandt danskere i nyere tid har deres udspring i arbejdslivet. I dette afsnit vil vi gå videre med arbejdsgiverens ansvar for stress.

Stress på jobbet – første afsnit

I første afsnit af vores tema-føljeton om stress på jobbet vil vi dykke ned i årsagerne til arbejdsrelateret stress. Hvad er det, der sker, når vi bliver syge af stress som følge af et dårligt arbejdsmiljø – og hvad er egentlig et dårligt arbejdsmiljø?

Ferie uden stress

Vi fortsætter vores føljeton om stress i ferien, og hvordan du kan få en ferie uden stress. I første afsnit kiggede vi nærmere på årsagerne til stress, og andet afsnit handlede om hvordan ferien i sig selv faktisk kan forstærke din stresstilstand. I sommerens sidst afsnit om ferierelateret stress ser vi nærmere på forebyggelse af […]

Stress i ferien

Vi fortsætter vores føljeton om stress i ferien. I forrige afsnit behandlede vi årsagerne til stress, og forklarede hvorfor en ferie i sig selv ikke kan rette op på en kronisk stresstilstand. I dette afsnit vil vi se nærmere på, hvordan sommerferien kan risikere at blive en yderligere stressfaktor, og på sammenhængen mellem stress og […]

Stress og ferie – første afsnit

Vi tager hul på sommeren med en kort føljeton om stress og ferie. Hvorfor ser vi en eksplosion af skilsmisser efter de store ferier? Hvad er det, der gør, at vi ikke rigtig kan slappe af i ferien, når det nu er så tiltrængt at koble ud og lade op – og hvordan undgås den […]