Stress på jobbet – andet afsnit

Stress på jobbet – arbejdsgivers ansvar.

Hvilket ansvar har arbejdsgiver for at forebygge og bekæmpe stress på arbejdspladsen?

I forrige afsnit dykkede vi ned i hvorfor så stor en del af de dokumenterede tilfælde af stress blandt danskere i nyere tid har deres udspring i arbejdslivet. I dette afsnit vil vi gå videre med arbejdsgiverens ansvar for stress.


Manglende fleksibilitet giver stress på arbejdspladsen

Som fuldtidsansatte tilbringer vi henved 10 timer om dagen fem dage om ugen i en arbejdsrelateret kontekst, hvis transport skal tælles med – for nogle er timetallet endnu højere. Dette betyder tid væk fra familien og de øvrige forpligtelser, der følger med et normalt liv. Hvis de otte timers søvn, som er nødvendig for en fornuftig døgnrytme, skal trækkes fra, efterlader det os med seks timer til madlavning, spisning, lektier, rengøring, hobby og motion.

Det er selvsagt ikke særlig meget og kræver planlægning ned i detaljer, hvis det hele skal nås. Og det er helt og holdent dit eget ansvar. Også her svigter arbejdspladserne ofte deres ansvar overfor medarbejderne ved ikke at tilbyde fleksible arbejdstider og -vilkår. Mange, især kontoransatte, ville sagtens kunne udføre deres arbejde hjemmefra et par gange om ugen istedet for at skulle tilbringe hele dagen i et larmende storrumskontor, hvor produktiviteten i forvejen er lav, og hvor støjen fra andre medarbejdere i sig selv virker stressfremkaldende. Og der vil være perioder, hvor kravene til fremmøde på kontoret er mindre.

En god og kompent arbejdsgiver tager ansvar - også i forbindelse med stress på jobbet
En god, kompetent ledelse kan være med til at forebygge stress på jobbet

Udfordringen her består som oftest i, at chefen kan have meget svært ved at godtage et halvtomt kontor. Mange arbejdsgivere vægrer sig ved at lade medarbejderne arbejde hjemmefra – fordommen er, at de bare bruger tiden til at drive den af og ikke få udrettet noget. Og denne manglende tillid til medarbejderens loyalitet bider sig selv i halen og resulterer som oftes i en stigning i sygemeldinger og “snyd” med disse.

Tillid er nøglen til en stressfri arbejdsplads

Sådan behøver det jo ikke at være. Der bør eksistere en forståelse mellem arbejdsgiver og medarbejder om, at arbejdsopgaverne skal løses, uanset om det foregår hjemmefra eller på kontoret.

Hvis du er blandt de, der er i farezonen for at udvikle stress, og til daglig udviser et eller flere stresssymptomer, bør du tage en snak med din arbejdsgiver om arbejdsgivers ansvar for stress på arbejdspladsen, og om hvordan I sammen kan løse udfordringen – f.eks. ved at tilrettelægge arbejdsopgaverne således, at der er plads til en hjemmearbejdsdag en gang i ugen, eller at der hver måned skal sættes tid af til et statusmøde, hvor dine behov afklares. Gør det klart for din chef, at du selvfølgelig ønsker at udføre dine opgaver, men at det kræver en indsats fra begge sider. Din arbejdsgivers ansvar er at facilitere og lave planlægning, således at du får de bedste betingelser for at udføre dine opgaver. Hvis han ikke kan leve op til dette, er han ikke en god chef, og du bør gå videre med din sag.

Ingen arbejdsplads er en stresssygemelding værd.

I næste afsnit ser vi nærmere på forebyggelse af stress på arbejdspladsen.

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *