Stress på jobbet – fjerde afsnit

Stress på jobbet – Stress og trivsel på arbejdspladsen

Hvordan påvirker det psykiske arbejdsmiljø den enkelte medarbejder – og hvad kan du gøre for at sikre trivlsen på arbejdspladsen?

Forholdet til dine kolleger spiller en stor rolle i forhold til trivsel på arbejdspladsen. Ligesom vi i det foregående afsnit konkluderede, at et godt tillidsforhold mellem arbejdsgiver og medarbejder betyder meget, er det også vigtigtigt, at du har et godt og ligeværdigt forhold til de mennesker, du tilbringer størstedelen af din vågne tid sammen med. Du og dine kolleger skal arbejde sammen om at løse arbejdsopgaver, der skal drive virksomheden videre, og derfor er det vigtigt, at jeres interne trivlsel på arbejdspladsen er sund og rask.

I dette afsnit ser vi på hvordan forholdet mellem kolleger kan have indflydelse på udvikling af stress – og hvad du som enten arbejdsgiver eller kollega kan gøre for at skabe den bedste trivsel på arbejdspladsen.


Mobning og stress

En af de allerstørste stressfaktorer på jobbet er kollegernes – eller chefens – mobning eller psykiske chikane af en enkelt medarbejder. Mobningens interpersonelle psykologi er en yderst kompleks størrelse, med indflydelser fra utallige parametre. Nyere forskning er gået bort fra at forstå mobning i en udelukkende social-økologisk kontekst og anerkende de mere dynamiske karakteristika ved fænomenet. Dog er forskerne enige om visse gennemgående forudsætninger i alle mobningssammenhænge, herunder stress hos såvel mobber som offer.

Mobning kræver tilstedeværelse af et offer og en eller flere aktive deltagere, og der er faktisk ikke den store forskel på den mobning, vi ser blandt skolebørn og den vi ser på arbejdspladserne, omend den sidste kan forekomme mere raffineret end den første. Et fællestræk, der går igen i såvel skolegård som på kontor, er den indbyggede stress, der forekommer, når mange mennesker er tvunget til at tilbringe mange timer i træk sammen under pressede forudsætninger.

Et andet fælletræk er, at uanset om du er barn eller voksen, medfører mobning dybe sår på sjælen hos mobbeofferet.

Som kollega til et mobbeoffer er det din opgave at sørge for, at der sættes en stopper for den psykiske chikane, uanset om den kommer fra chefen eller de andre kolleger. Hvis chefen selv er den, der står for den systematiske mobning, bør du gå til hendes overordnede.

Som arbejdsgiver har du selv et ansvar for at opdage – og reagere på –mobning blandt kolleger. En god chef vil ikke have berøringsangst overfor mobning.

Trivsel på arbejdspladsen er alfa og omega for at undgå arbejdsrelateret stress
Et solidt og loyalt forhold til kollegerne er en stor medvirkende faktor, når det gælder om at sikre trivsel på arbejdspladsen

Gode kolleger – nøglen til trivsel på arbejdspladsen

Næsten uanset hvor inkompetent ledelsen er, kan et godt forhold kolleger imellem rette op på meget. Som gode kolleger kan I dele oplevelser i fortrolighed, løfte arbejdsopgaver i flok – og måske endda ses udenfor arbejdspladsen i andre sociale sammenhænge.

Samtidig vil et godt forhold til kollegerne sikre, at I sammen kan være opmærksomme på – og tage hånd om – hinanden. Læs denne artikel hos JobIndex om, hvad du kan gøre for at hjælpe, hvis din kollega er ved at gå ned med stress.

Som en ekstra bonus vil I være i stand til at rette op på dårlig ledelse, hvis I står sammen, og dermed skabe et bedre arbejdsmiljø for alle. Sammenhold er yderst befordrende for medindflydelse og bæredygtige sociale relationer.

I næste afsnit tager vi fat på kollegers og arbejdsgivers rolle, når skaden er sket, og en medarbejder eller kollega rammes af stress.

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *