Stress på jobbet – femte afsnit

Stress på jobbet – Syg af stress

Hvordan håndterer arbejdspladsen en stress-sygemelding – og hvordan får man en medarbejder, der er blevet syg af stress, tilbage på job?

De fleste af os har oplevet, at en ven eller kollega er blevet syg af stress og har måttet sygemelde sig i en længere periode. Som kollega eller arbejdsgiver kan det være hårdt at være vidne til at et menneske går ned med stress. Måske har der ikke været gjrt en forebyggende indsats – måske har indsatsen slået fejl – eller måske har stressreaktionen ikke så meget med selve jobbet at gøre som den stressramtes familiesituation, økonomiske forhold eller andet.

Hovedsagen er, at man som chef eller kollega anerkender sit ansvar for, at skaden minimeres, når den stressramte kommer tilbage efter endt sygemelding.


Kollega: Tag hånd om den stressramte

At tage hånd om en kollega, der vender tilbage til jobbet efter stress, er ikke det samme som at tage unødvendige hensyn eller et ansvar, der ikke er dit.

Det er andsynligvis ikke din skyld, at kollegaen blev syg af stress til at begynde med. Derfor er kan du heller ikke tage ansvar for alt i vedkommendes nye dagligdag. Uanset hvor velmenende du er, gør du ikke din kollega en tjeneste ved at virke påtaget interesseret i ting eller forhold, du aldrig interesserede dig for før, eller overdrevent hensynsfuld.

Det, din kollega ønsker allermest til at starte med, er at komme ind i nogle gode og sunde rutiner, så de vante arbejdsprocesser kan forløbe uhindret. Her kan du være til stor hjælp, især hvis du har været blandt de, der udførte vedkommendes arbejde, mens hun var væk. Sørg for at have en opdateret log og klargjort alt til overdragelse, så kollegaen nemt kan falde ind i proceduren igen. Vær der, hvis kollegaen har brug for at snakke, men initiér ikke noget selv, hvis ikke I var nære venner til at begynde med.

Chef: Tag ansvar overfor din medarbejder, som er blevet syg af stress

Allerede ved sygemeldingen bør der træde en plan i kraft for overdragelse af den sygemeldtes opgaver, således at vedkommende ikke skal komme tilbage til en overfyldt telefonsvarer og hundredevis af ubesvarede mails. Det kan være direkte skadeligt for medarbejderen, hvis vedkommende får en fornemmelse af, at der ikke tages hånd om problemet.

Det er arbejdsgiverens ansvar at sørge for, at arbejdsbyrden kan fordeles ligeligt på de tilbageværende medarbejdere uden at dette skal medføre, at en eller flere selv lægger sig syg af stress. Om nødvendigt må der hyres ekstra assistance ind.

Under sygeperioden er medarbejderen fredet og må ikke kontaktes. Det er arbejdsgiverens ansvar altid at sørge for, at en medarbejder kan undværes i en rekonvalescensperiode.

Hjælp medarbejderen med at komme godt tilbage på job efter at have været syg af stress
Lad medarbejderen komme ud tilbage til jobbet på egne vilkår. Sørg for, at der er fred og ro omkring medarbejderen – lad evt medarbejderen arbejde hjemmefra, hvis muligt

Allerede inden sygeperioden er til ende, er det vigtigt at have lagt en plan for medarbejderens tilbagevenden til arbejdsmarkedet. Her er det vigtigt at holde sig for øje, at selv om vedkommende måske har været væk fra jobbet i ti uger, er dette ingen garanti for, at vedkommende er “rask”.

Rejsen tilbage til et normalt arbejdsliv begynder i det øjeblik, arbejdsrutinen skal genoptages. Og det er ikke sikkert, at medarbejderen fra dag 1 kan varetage samme arbejdsvolumen som før. Det er væsentligt at tage medarbejderen med på råd i forhold til opgavernes omfang i ugerne efter sygemeldingen. Eventuelt kan medarbejderen starte på nedsat tid og med mulighed for hjemmearbejde den første måneds tid.

Når en medarbejder bliver syg af stress, er det ofte et advarselssignal om, at ikke alting fungerer optimalt på arbejdspladsen. Sandsynligvis trænger afdelingen – eller måske hele koncernen – til et stresstjek. Hos StressCare Institute tilbyder vi såvel individuelle stressmålinger af den enkelte medarbejder som rådgivning til hvordan din virksomhed kan undgå stress blandt medarbejderne.

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *